ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Super Alfa, Ευστράτιος Ασίκης Α.Ε.

Σόμπες Πετρελαίου και Ξύλου

25ης Μαρτίου 35, Τ.Κ. 564 29, Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 683124, Fax: 2310 683125

E-mail: info@asikis.com.gr